Velkommen til DILEM

DILEM er en paraplyorganisation, der organiserer ca. 100 små ikke-kommercielle danske TV og radiostationer.:

Alex Heick fra Bispebjerg Lokal-TV er formand, og Mogens Videbæk fra KPK er sekretariatsleder.