DILEM MENER

Den tekniske udvikling i radioformater går stærkt. For få år siden var DAB fremtidens format, men pludselig skulle der skiftes til DAB+, fordi DAB blev gammeldags. Lytterne kunne sende deres DAB modtagere på genbrugspladsen. Snart er DAB+ også gammeldags.

En stor del af vore dages radiolytning foregår via internetbaserede portaler og via bilradioer. Internetportalerne kan tilgås via mobiltelefoner udenom DAB+. Der findes ikke engang en fornuftig og billig DAB+-radio til bil-brug.

At satse på DAB+ som fremtidens radiomedie synes at være selvmål. Det pibler frem med nyere og mere effektive digitale løsninger. Indtil en langtidsholdbar løsning foreligger, er FM både kvalitetsmæssigt og i henseende til antallet af potentielle lyttere stadig et driftsikkert og brugbart medie,-  suppleret med internetportaler. Man må simpelthen ligesom i gamle dage indstille sig på, at radio også i fremtiden kan tilgås via mere end en enkelt elektronisk platform.

Værdibaserede stationers situation

I den nye bekendtgørelse om lokalradio § 11 stk. 4 pkt. 2 om baggrunden, har man ikke tænkt ind, at der findes flere slags lokalradioer. Der er både lokalradioer, som sender lokale nyheder kultur med informationer om kloakdæksler og borgermøder, og så findes der lokalradioer, der sender på baggrund af en idé eller livsfilosofi – det være sig kristen eller anden idebaseret aktivitet, som også er relevant i lokalområdet.

Fortsæt den aktuelle ordning på lokalradioområdet

Sporene skræmmer fra omlægningen af Lokal-TV i 2014, som udslættede 90% af lokal-TV miljøet i Danmark med et pennestrøg, uden at det nævneværdigt har højnet kvaliteten af sendefladerne. TV programmernes indholdsmæssige spændvidde er klart blevet meget smallere herved. Denne ulykke bør ikke også overgå radioerne. Vi vil derfor foreslå, at man fortsætter den nuværende radio-ordning, indtil et gennemarbejdet forslag kan forelægges.

Udvid antallet af sendetilladelser til lokal-tv

Der er i dag alt for få sendetilladelser på lokal-TV området. Antallet kunne passende fordobles. Det kan ske indenfor en uændret økonomisk ramme ved at halvere tilskud pr station og kravene til den ugentlige nyproduktion pr. station. Herved kunne genskabe en broget, mangfoldig og sprudlende lokal-TV sendeflade.

Vi er nu cirka midtvejs i den aktuelt gældende ordning for Lokal-TV, som udløber 31. december 2025. Vi opfordrer hermed politikerne til at til at fordoble antallet af sendetilladelser fra 2026. Og ledige sendetilladelser i den resterende perioden skal selvsagt genopslås.

Alex Heick

Formand for DILEM