DILEM MENER

Først vil vi gerne takke kredsen bag Medieforliget fordi I besluttede at forlænge den nuværende lokalradio-ordning med 1 år.
Derved er der blevet bedre tid til at orientere sig om udviklingen på medieområdet. Denne udvikling går, iflg. bl.a. forskningschef i DR Dennis Christensen, ekstremt hurtigt lige nu. Det betyder bl.a., at dele af det medieforlig, der blev vedtaget vedr. 2015-2018, er overhalet af udviklingen i virkelighedens medieverden. F.eks. har tankerne om DAB, DAB+ næppe sin gang i sin nuværende form, idet, stadig iflg. DR udviklingschef, man ikke når op på 50 % DAB lytning indenfor de nærmeste år. En stor del af radiolytningen foregår desuden via bilradioer, og der findes ikke engang en fornuftig og billig DAB-radio til bil-brug.

Værdibaserede stationers situation

I den nye bekendtgørelse om lokalradio § 11 stk. 4 pkt. 2 heder det: ”Handler om lokale forhold”. Her har man ikke tænkt ind, at både findes lokalradioer, som sender lokale nyheder og lokal kultur med informationer om kloakdæksler og borgermøder, og så findes der andre lokaradioer, der sender på baggrund af en ide eller livsfilosofi – det være sig kristen eller anden idebaseret aktivitet, som også er relevant i lokalområdet.

Bekendtgørelsen gør det nærmest umuligt fremover at drive idébaseret lokal radiovirksomhed. I den af Kulturministerriet kommenterede høring kan bl.a. læses side 13 m.: ”Det skal bemærkes, at kravet om lokalt indhold medfører, at rent interessebestemt programindhold, som f.eks. religiøst forkyndelse, ikke kan udsendes.”

Vi vil derfor henstille til, at der arbejdes videre med disse formuleringer, så vi, der henvender os til lokale på baggrund af en ide eller livsfilosofi, også forsat kan lave lokalradio?

En udmærket løsning kunne være at slette pkt. 2 i § 11 stk. 4 eller præcisere at lokale forhold også er ideer, værdier o.l.

  1. I bekendtgørelsens § 7 stk. 2 hedder det: ”Et flertal af foreningens bestyrelsesmedlemmer skal have bopæl i tilladelsesområdet”. Det kunne måske være vanskeligt at føre ud i livet i f.eks. Storkøbenhavn. Mange foreningers medlemmer bor ikke nødvendigvis inden for den kommunegrænse, hvor foreningen hører hjemme, men i tilstødende kommuner. Sådan er det i filatelist, jazz, idræt og mange andre foreninger og altså også idebaserede. Derfor medvirker § 7 stk. 2 til, at det måske ikke er de mest kompetente, der bliver valgt ind i bestyrelsen, fordi man hele tiden må skele til, at flertallet skal have bopæl tilladelsesområdet. Eller bestyrelsen kan i værste fald komme til at bestå af ”skyggemedlemmer”, der ikke arbejder. Vi vil derfor anbefale, at stk. 2 bortfalder eller at man tilføjer ”eller tilgrænsende kommuner.”
  • Der påtænkes udbudt 103 sendemuligheder.

Dette er næsten i orden, men hvad med København, Storkøbenhavn er det én kommune? En trediedel af landets befolkning bor her, men det kunne se ud som om at under 1/10 af sendetilladelserne bliver udstedt i Københavnsområdet? Er det i orden?

  • Air Borne radio og netradio.

Kulturstyrelsen anfører, at de der får tilskud til Air Borne radio også får tilskud til netradio, altså 1½ gange tilskud. De der ikke modtager tilskud til Air Borne radio får heller ikke tilskud til netradio. Man burde ligestille de 2 muligheder og enten give tilskud til alle eller intet tilskud til nogen. Så undgik man også økonomisk spekulation som altid vil friste svage sjæle. Her henvises til tidligere nævnte forskningschef fra DR Dennis Christensen, der siger, at netradio løber hurtigt lige nu.

  • Overveje at fortsætte den aktuelle ordning på lokalradioområdet

Sporene skræmmer fra omlægningen af Lokal-TV, som jævnede 90% af lokal-TV miljøet i Danmark med et pennestrøg, uden at det nævneværdigt har højnet kvaliteten af sendefladerne. Og programmernes indholdsmæssige spændvidde er klart blevet meget smallere. Vi vil derfor foreslå, at man besinder og fortsætter den nuværende ordning, indtil et bedre gennemarbejdet forslag kan forelægges. FM fortsætter jo frem til minimum 2021.

  • Udskriv en supplerende ansøgningsrunde for lokal-tv

Og lige en sidste ting. Det er galt nok, at der er i dag så få sendetilladelser på lokal-TV området. Men det er grotesk, at der i alle regionerne ikke er det antal sendetilladelser, som er mulige. I nogle regioner er det fordi, at stationer er ophørt, og i enkelte regioner blev der ikke uddelt et tilstrækkeligt antal sendetilladelser.

Vi er nu cirka midtvejs i den aktuelt gældende ordning for Lokal-TV. Det er et perfekt tidspunkt at udskrive en supplerende ansøgningsrunde om sendetilladelser, så alle de sendetilladelser, der er mulighed for, også tages i brug.

Afslutningsvis vil jeg sige:

Med citat af vistnok Einstein: hvis man gør det man altid har gjort, får man det resultat man altid har fået.

Mogens Videbæk og Alex Heick