Hvad er DILEM

DILEM er en paraplyorganisation, der organiserer knap 100 små ikke-kommercielle danske TV og radiostationer. Alex Heick fra Bispebjerg Lokal-TV er formand, og Mogens Videbæk fra KPK er sekretariatsleder.

DILEM er en paraply-organisation, d.v.s. en sammenslutning af brancheorganisationer. Enkeltstationer kan dog godt optages, selvom de ikke er medlem af en brancheorganisation. I givet fald optages de formelt i en løs intern sammenslutning kaldet “Frie Stationer”, der udpeger to melemmer til DILEMs bestyrelse.

DILEM bygger ikke på en ideologi, og medlemsstationerne har især tilfælles, at de er små og forskellige, og har brug for at stå sammen. Regnbuen er symbol på forskelligheden

Hvad gør DILEM?

DILEM taler de små stationers sag overfor myndigheder, politikere og interesseorganisationer.
Desuden administrerer DILEM, via KPK, på stationernes vegne det såkaldte kabelvederlag (UBOD midlerne).

Herved er DILEM en af de få paraply-organisationer, som man ikke skal betale kontingent til, men i stedet får udbetalt penge fra. Det bliver eks. til ca 4000 kr om året for en typisk lille TV station med 3 timer sendetid.

Alle mindre TV- og radiostationer i Danmark kan ansøge om medlemsskab af DILEM.

Hvad betyder ordet DILEM?

Danske
Idébaserede
Lokale
Elektroniske
Medier

Hvordan bliver jeg medlem af DILEM?

Hvis du repræsenterer en mindre ikke-kommerciel radio- eller TV station kan du ansøge om medlemskab hos os.Du sender en ansøgning til forretningsfører Mogens Videbæk på mv@kulturcenter.dk, og så går resten af sig selv.

Hvad koster medlemskab af DILEM?

Medlemskabet er “gratis”, forstået på den måde, at DILEM, via KPK, administrerer UBOD midlerne og tager 35% af disse til administration. Resten udbetales til stationen.