§ 1. Paraplyorganisationens navn og hjemsted Paraplyorganisationens navn er DILEM, som er en forkortelse for “Danske Idebaserede og Lokale Elektroniske Medier”. I det følgende benævnes den DILEM. Stk. 2. Organisationens hjemsted er...
Mere information