DILEMs virkemåde

DILEM hjælper stationer med råd og dåd. Vi gør størst forskel, når en station er kommet i knibe af en eller anden grund.

DILEM forvalter billige særaftaler med KODA og GRAMEX. Og vi sagsbehandler vedrørende UBOD midlerne inden de udbetales til stationerne.

DILEM er desuden aktiv i forskellige former for offentlig sagsbehandling på ikke-kommerciel lokalradio- og TV området. Vi skriver høringssvar, retter henvendelser og beder om foretræde  i sager, der handler om vores område.

Et i særklasse vellykket eksempel på sådan utrættelig sagsbehandling var sagen om den såkaldte “Lex Corydon”, som DILEM i sommeren 2013 arbejdede for at få fjernet. En tidligere administrativ vedtægt fra en forhenværende finansminister af samme navn gik ud på, at tilskud til lokalradio og TV som led i en grønthøsterbesparelse samlet blev reduceret med 10%.

Efter en masse brevskriveri til Kulturstyrelsen, Ombudsmanden m.fl. synes et brev fra DILEM til Kulturminister Marianne Jelved at have gjort udslaget. Alle Radio- og TV stationer fik efterfølgende efterbetalt de midler, som var inddraget til statskassen. Pointen var nemlig, at de midler, som finansierer Græsrods-tv og radio er licensmidler, som staten ikke ejer, men kun fordeler, og de kan derfor heller ikke bare inddrages som en grønthøsterbesparelse.

I den fremtidige administration af disse midler har Kulturstyrelsen fulgt den nye praksis, som blev følgen af DILEMs indsats.

DILEM gjorde en enorm forskel til gavn for alle ikke-kommercielle radio- og tv stationer. Det har over tid siden 2013 samlet sparet de lokale medier for et trecifret millionbeløb.

Alex Heick