Hvad er DILEM

DILEM er en paraplyorganisation, der organiserer et antal små ikke-kommercielle danske TV og radiostationer. Alex Heick fra Bispebjerg Lokal-TV er formand, og Bjarne Larsen er næstformand.

DILEM er en paraply-organisation bestående af ikke kommercielle radio- og tv stationer.

DILEM bygger ikke på en ideologi. Medlemsstationerne har især tilfælles, at de er små og forskellige, og har brug for at stå sammen. Regnbuen er symbol på forskelligheden

Hvad gør DILEM?

DILEM taler de små stationers sag overfor myndigheder, politikere og interesseorganisationer.
Desuden administrerer DILEM, via KPK, på stationernes vegne det såkaldte kabelvederlag (UBOD midlerne).

Herved er DILEM en af de få paraply-organisationer, som man ikke skal betale kontingent til, men i stedet får udbetalt penge fra. .

Alle mindre TV- og radiostationer i Danmark kan ansøge om medlemsskab af DILEM.

Hvad betyder ordet DILEM?

Danske
Idébaserede
Lokale
Elektroniske
Medier

Hvordan bliver jeg medlem af DILEM?

Hvis du repræsenterer en mindre ikke-kommerciel radio- eller TV station kan du ansøge om medlemskab hos os. Du sender henvender dig til Alex Heick på  alexheick@dadlnet.dk, og så går resten af sig selv.

Hvad koster medlemskab af DILEM?

Medlemskabet er “gratis”, forstået på den måde, at DILEM, via KPK, administrerer UBOD midlerne og tager 15 % af disse til administration. Resten udbetales til stationen.