En verden i foranderlighed

En verden i foranderlighed

Lokale elektroniske medier i en foranderlig verden
Det har altid være forbundet med usikkerhed at drive en lokal radio- og TV station. Bliver sendetilladelsen fornyet? Kan vi producere det, som vi har lovet, og som vi gerne vil? Hvordan ser økonomien ud om et år?

I 2014 blev hundredvis af lokale TV stationer lukket for at blive erstattet af ganske få.
Det har nok forbedret kvaliteten for nogen stationers vedkommende, – men dette er langtfra det generelle billede. Nyordningen har til gengæld mistet i bredde og mangfoldighed. Variationen er mindre. Indslag på andre (etniske) sprog er ikke tilladt. Indslag med religiøs forkyndelse er slet ikke tilladt. Det brogede “kludetæppe”, som kendtes fra den tidligere ordning, er gået fløjten.
Er det et fremskridt eller tilbageskridt? Det afhænger nok af øjnene, der ser.

Der er varslet en supplerende ansøgningsrunde om ledig sendetid i efteråret 2016. Denne nyordning lever herefter videre til 2018, og det er usikkert, hvad der siden skal ske.

Noget tilsvarende er under opsejling for de lokale radioers vedkommende. Selvom ingen ønsker at overtage FM-båndet, ønskes dette muligvis nedlagt i 2018.
En fremtidsmulighed vil være, at de lokale medier ender med at komme på DAB. En anden mulighed er, at DAB afskaffes fordi teknologien er gammeldags og har sine begrænsninger,- der findes eksempelvis stort set ingen DAB radiomodtagere i biler.
Alt tegner dog til, at der vil komme færre sendetilladelser fra 2018 på radioområdet, selvom ingen aner, hvad radio er om to år er for noget. Ingen tør derfor idag investere i ny teknologi, når man ikke ved, om man findes om to år.
Men sådan er det jo i en verden i foranderlighed.
Venlig hilsen
Alex Heick
Formand for DILEM