DILEMs virkemåde

DILEM skriver konstant høringssvar, anmoder om foretræde, og er aktiv i forskellige former for offentlig sagsbehandling. Et vellykket eksempel herpå var sagen om den såkaldte “Lex Corydon”, som DILEM i sommeren 2013 arbejdede for at få fjernet.
Denne administrative vedtægt fra den tidligere regering betød, at tilskud til lokalradio og TV som led i en tilfældig og uransagelig grønthøsterbesparelse samlet blev reduceret med 10%.

Efter en masse brevskriveri til Kulturstyrelsen, Ombudsmanden m.fl. synes et brev til Kulturminister Marianne Jelved at have gjort udslaget (tusind tak til Marianne for dit klarsyn).

Alle Radio- og TV stationer har derfor fået efterbetalt de midler, som var inddraget til statskassen.

Pointen var nemlig, at de midler, som finansierer Græsrods-TV og radio er licensmidler, som staten ikke ejer, men kun fordeler, og de kan derfor heller ikke bare inddrages som en tankeløs grønthøsterbesparelse.

I den fremtidige administration af disse midler har Kulturstyrelsen fulgt den nye praksis, som blev et resultat af DILEMs indsats.

Det lykkedes. Hurra. DILEM gjorde en norm forskel.
Se også vedhæftede brev til Kulturministeren.

m.v.h. Alex Heick